Samfunnsfag

Samfunnsfag Vgs Fasit Svar på alle Repetisjonsspørsmål og Sammendrag/Notater av alle kapitler.