Fysikk 2

Fysikk 2 Vgs Fasit Svar på alle Repetisjonsspørsmål og Sammendrag/Notater av alle kapitler.