Matte R1

Matte R1 Fasit Svar på alle Arbeidsoppgaver og Sammendrag/Notater av alle kapitler.