Matte 1P

Matte 1P Fasit Svar på alle Arbeidsoppgaver og Sammendrag/Notater av alle kapitler.