En våpenhvile er en midlertidig stopp av en krig der hver side er enige med den andre om å avbryte aggressive handlinger. 


Hva er en våpenhvile?