Totalitært regime: Myndighetene kontrollerer all aktivitet i et samfunn, selv den som foregår i familien.

I et diktatur vil en stor leder prate foran folket. Dersom diktatoren sier noe så hører alle på. Du kan være under en diktator uten å heie på diktatoren. I et totalitært regime er det ikke nok å bare høre på det lederen sier, men også aktiv være en fan av det lederen sier. Dette med tanke på alt er så oppslukende i et totalitært regime. Lederen har totall kontroll over menneskene. Total kontroll.

Totalitært regimeàMyndighetene kontrollerer all aktivitet i samfunnet, selv den som foregår i samfunnet

Totalitarisme innebærer at den offentlige sfære er total- og at det ikke finnes noen legitim privatsfære. Det motsatte av totalitarisme, det vil si fullt fravær av styring og statsmakt, er anarkisme.

Totalitære regimer eller bevegelser opprettholder politisk makt gjennom altomfattende propagandasom spres gjennom statskontrollerte massemedier. Et parti som ofte preges av persondyrkelse (KINA ELLER SOVJET), statlig kontroll over økonomien, regulering og innskrenking i ytringsfrihet, masseovervåkning og omfattende bruk av statsterrorisme.

I et autoritært regime vil det holde at man gjør som diktatoren sier, mens i et totalitært samfunn må man gjøre noe mer aktivt for å bli en del av ideologien.