Norge stod i fare for å bli trukket med i første verdenskrig. Grunnen var at begge de krigførende partene var interessert i Salpeter fra Norsk Hydro på Rjukan og hvalolje som ble produsert ved Denofas fabrikker i Fredrikstad. Britene visste at Norge var uavhengig av kulltilførsler fra dem. Julaften 1916 gav de den norske utenriksministeren beskjed om at om at kulleksporten ville bli stoppet dersom ikke handelen med Tyskland opphørte. Den norske regjeringen mente at det ikke fantes noe alternativ, og den tilpasset seg langt på vei britenes ønsker.