Spørsmål på prøven:

Hva tyder på at Hitler bryter med Versaillestraktaten? S 339-341

        Like etter maktovertakelsen i 1933 demonstrerte Hitler sin misnøye med denne ordningen (Versaillesfreden/traktaten). Han trakk Tyskland fra Folkeforbundets nedrustningsforhandlinger og meldte landet ut av organisasjonen.

        Nazistene innførte en allmenn verneplikt og en storstilt opprustning (produksjon av nye våpen)

        Storbritannia aksepterte gjenopprustningen og undertegnet en flåteavtale med Tyskland.

        1936: Sender tropper inn i Rhin og Saarland som var et område som var demilitarisert. Tar full kontroll over dette området.

        1938: Anschluss, Hitler over/annekterer Østerrike

        1938: Sudetenland og Tsjekkoslovakia

        Munchenavtalen/MunchenforliketàViktige ting om den kommer på prøven:

        29. September 1938 møttes lederne for de 4 stormaktene Frankrike, Italia, Storbritannia og Tyskland i München for å diskutere avståelse av de sudettyske områder i Tsjekkoslovakia til Tyskland. Den tsjekkiske regjeringssjefen var ikke invitert til konferansen

        De 4 statene Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italiaà med hensyn til den allerede inngåtte prinsippavtalen om overgivelse av de sudettyske områdene til Tyskland-blitt enige om følgende vilkår og disposisjoner, som skal regulere den nevnte overgivelsen og de skritt den nødvendiggjør. Hver og en av disse statene plikter seg gjennom denne avtalen til å vedta de tiltak som er nødvendige for å sikre at den blir gjennomført

        Våren 1939 fikk Hitler slovakene til å bryte ut av Tsjekkoslovakia, da de opprettet den nye staten Slovakia, som ble et tysk protektorat. Dette fremmet bruddet på Munchenavtalen og medførte i at Storbritannia og Frankrike nå begynte å forsvare polakkene (De fryktet at Hitler skulle ta over Polske landområder også, og begynte med en sterk opprustning)

 

 

1939àIkke angrepsavtalen:

        Stalin mislikte at Sovjetunionen var ekskludert fra disse samtalene som foregikk i München og inngikk en avtale med Hitler.

        Dette medførte i at det ble laget en ikke-angrepsavtale mellom Tyskland og Sovjetunionen.

        Tyskland ønsket ikke tofrontskrig, slik det var i 1. verdenskrig hvor Tyskland ble angrepet fra 2 ulike fronter.

        I tillegg ble det lagt til en hemmelighetsprotokoll i avtalen som gikk ut på at Tyskland og Sovjet skulle dele Polen mellom seg, og la Sovjetunionen overta Estland, Latvia, og Litauen (samt Moldova)

        De ønsket å lære fra dette, og hadde dermed undertegnet en ikke-angrepsavtale med Sovjetunionen

        Sovjetunionen var dermed sure (Stalin) ved Tysklands overtakelse av Sudetland (Tsjekkoslovakisk område) Grunnet Tyskland overtakelse av Sudetland+ Tsjekkoslovakia

        Kjøpe seg tidàMan utsetter krigen og da blir Sovjetunionen bedre rustet

        1. September 1939 så angrep Tyskland Polen. Polen mottok ikke militær støtte fra verken Storbritannia eller Frankrike. Frankrike og Storbritannia erklærte krig mot Tyskland. Polakkene kapitulerte (overga seg)