Den norske nøytraliteten ble krenket da britisk marine i februar 1940 gikk til aksjon mot det tyske krigsskipet Altmark i Jøssingfjorden i Sør-Norge. Altmark hadde fraktet tyske krigsfanger fra Skottland til Tyskland, og britene mente at skipet hadde brutt nøytralitetsreglene ved å seile gjennom norske farvann.

For å få tilgang til Altmark, måtte britene gå i land på norsk territorium uten tillatelse fra norske myndigheter. Dette ble sett på som en krenkelse av den norske nøytraliteten, og det ble reagert på med protester fra norske myndigheter. Britene begrunnet aksjonen med at de ønsket å befri de britiske krigsfangene som befant seg om bord på Altmark, men aksjonen ble også sett på som en provokasjon fra britisk side, og den bidro til å forverre forholdet mellom Tyskland og Norge under krigen.