Kristendommen satte et omfattende preg på middelaldermenneskenes liv på flere måter. Her er noen av de viktigste:

  1. Religiøst liv: Kristendommen var den dominerende religionen i Europa i middelalderen, og dette satte sitt preg på menneskenes daglige liv. Folk gikk på kirke, deltok i messer og andre religiøse ritualer, og levde etter kirkeloven. Mange mennesker hadde et nært forhold til kirken, og til klostrene, og ofte ville de bli begravet der eller ville at klosteret skulle be for deres sjeler etter død.
  2. Kulturelt liv: Kristendommen hadde også en stor innflytelse på kulturen i middelalderen. Mange kunstverk, musikk, litteratur og arkitektur var relatert til kristendommen. Kirken finansierte mange av disse verkene og dermed satte kristendommen preg på kulturen i middelalderen.
  3. Sosialt liv: Kristendommen hadde også en viktig rolle i sosiale saker. Kirken hadde et ansvar for å hjelpe de fattige og sårbare i samfunnet, og mange klostre fungerte som sykehus, velferdssenter og asyl. Kirken prøvde også å bekjempe sosiale problemer som prostitusjon og fattigdom.
  4. Politisk liv: Kirken hadde også en viktig rolle i politikken i middelalderen. Paver og biskoper hadde ofte mye makt og innflytelse, og kirken hadde ofte kontroll over store landområder. Kirken hadde også innflytelse på kongevalg og kroninger, og kirkeledere var ofte sentrale rådgivere for konger og andre makthavere.
  5. Mentalitet: Kristendommen præget også middelaldermenneskenes holdninger til livet, døden, moralsk, mening med livet, skyld, skam osv. For eksempel var det en vanlig tankegang at kristne skulle tenke på saligheten etter døden og at livet på jorden var ment som en prøve.
  6. I tillegg hadde kristendommen stor betydning for økonomiene i middelalderen, da klostrene var viktige aktører i jordbruk og industri, og klostrene og kirken som helhet var store eiere av jord og formue.

Selv om kristendommen var den dominerende kraften i middelalderen, var det også mange andre religiøse og kulturelle påvirkninger som påvirket menneskene på den tiden.