Framskritt innenfor naturvitenskap – Nye tanker om hvordan samfunnet skal organiseres og styres – Fornuft i sentrum – Ateister og deister – Fornuft og vitenskap istedenfor religiøse forklaringer –
 
Locke: Naturretten, folkesuverenitetsprinsippet – 
Voltaire:Ytringsfrihet, religionsfrihet, kritikk av den katolske kirke – Rousseau:samfunnskritikk, allmennvilje, sosial kontrakt – Montesquieu:maktfordelingsprinsipp, maktbalanse 

Den amerikanske revolusjon – 1775 til 1783 – Kolonisering av Amerika – 
Kolonister: Storbritannia, Frankrike, Spania – Storbritannia vinner sjuårskrigen mot Frankrike – Koloniene blir tvunget til å betale skatter til Storbritannia selv om de ikke er med i parlamentet «no taxation without representasion» – 
Boston tea party: amerikanere kledd ut som indianere kaster masse te i vann pga. teavgifter –
 
Uavhengighetskrigen: Kolonistene vinner over Storbritannia med hjelp av Frankrike. – 4. juli 1787: USA får sin egen grunnlov – USA blir et demokrati Stendersamfunnet – Kongen er øverst – 
1.stand: De geistlige: Prester – 
2.stand: Adelen: Godseiere, offiserer i militæret – 
3.stand: Borgerskap, handelsmenn, bønder, byfolk – Kongen har mest makt, men 1.standen og 2.standen er med på å bestemme – 98% av befolkningen tilhører 3.standen – 1. og 2.stand er fritatt skatt – Kongen begynner å skattelegge 1. og 2.standen etter sjuårskrigen –
 
Borgerskapet/handelsmenn som bor i byene lar seg inspisere av opplysningsfilosofene Uår i jordbruket – 1780-årene – Mangel på brød – Vinteren 1789, 50 – 60% av inntekten ble brukt på brød – Qu’ils mangent de la brioche! (la dem spise kake) da hun ble konfrontert med at folket manglet brød – Naturkatastrofer Borgerskapets fremvekst Opplysningstiden til Den franske revolusjon – Opplysningsfilosofene kommer med nye ideer og tanker.
 
Dette påvirker franskmennene som har besøkt USA – Den amerikanske revolusjon til Den franske revolusjon – De fleste menneskene lever i 3.standen og er lei av at kongen og de andre stendene skal ta alle avgjørelser. De vil være med på å bestemme. Den amerikanske revolusjon til stenderforsamlingen – Demokrati er innført i USA – Alle vil være med på å bestemme Stendersamfunnet til stenderforsamlingen – Matmangel, uro på landet, stigende matpriser og opprørsstemning i byene førte til at stenderforsamlingen ble avholdt Uår i jordbruket til Stenderforsamlingen – Lite penger igjen, folk vil gjøre noe med det – Lite mat, folk vil gjøre noe med det – Høye priser, folk vil gjøre noe med det Borgerskapets fremvekst til Den franske revolusjon Stenderforsamlingen – Sammenkalt av Ludvig XVI i Versailles 5.mai 1789 – Første stenderforsamlingen i Frankrike siden 1614 – Alle stendene fikk 1 stemme, dette førte ofte til at 3.standen ble nedstemt Stenderforsamlingen til Den franske revolusjon – 3.standen fikk fortsatt ikke bestemme fordi de ble nedstemt av 1. og 2. standen Den franske revolusjon –
 
Økonomiske kriser i Frankrike – Franskmennene ser at de fleste i USA er med på å bestemme, dette fører til at franskmennene også vil være med på å bestemme – Den franske kongen brukte masse penger i USA Den franske revolusjon til Napoleon Den franske revolusjon til Terror & kaos Napoleon Napoleon til Reformer Napoleon til Krig Reformer Krig Terror & kaos Terror & kaos til Napoleon. Dette spesielt er av grunnene til at Napoleon er så flinke med de sakene de har.

Spørsmål og svar

Hva var det sentrale i opplysningstidens tenkning?


Under opplysningstiden ble fornuften satt høyt, og det ble lagt stor vekt på menneskenaturen. Utviklingsoptimisme var et sentralt begrep som gikk ut på at verden kom til å utvikle seg når det gjaldt vitenskap, teknikk og moral. Samfunnet skulle også bli opplyst og sivilisert ved at så mange som mulig skulle ha utdanning og kunnskap.

Hva mente Locke med folkesuverenitetsprinsippet?

John Locke mente at all makten skulle utgå fra folket, og de hadde rett til å gjøre opprør mot et tyrannisk styre.

Hva mente Montesquieu med maktfordelingsprinsippet?

Han mente at friheten ville vært truet hvis makten bare lå hos en person. Anti enevelde. Makt skulle fordeles, og Montesquieu mente at det skulle fordeles på tre som kunne kontrollere hverandre: Den utdøvene, lovgivende og dømmende makt skulle ha makten balansert og fordelt.

Hva hadde menneskene som koloniserte Nord-Amerika felles?

Alle skulle ha like muligheter til å skape seg et godt liv.

Hvorfor gjorde amerikanske kolonister opprør mot britisk overhøyhet?

Retten til å velge på representanter i det britiske parlamentet.
”No taxation without representation”. Britene innførte store skatter på kolonistene, mye for å tilbakebetale 7 års krigen. Kolonistene mente de ikke hadde retten til dette siden de ikke hadde.

Hva var budskapet i den amerikanske uavhengighetærkleringen av 1776?

Alle mennesker er like og har rett til frihet, og muligheten til å skape seg et lykkelig liv.

Hvilken rolle spilte Frankrike i den amerikanske revolusjon?

I 1775 gikk Storbritannia til krig mot kolonistene. Frankrike så dette som en mulighet til å få hevn mot tidligere nederlag mot britene og sendte styrker til disposisjon til Amerikanerne… I 1783, Paris ble det sluttet fred