NSDAP var det tysk nasjonalsosialistiske arbeiderparti som regjerte Tyskland fra 1933 til 1945. Partiets program og ideologi var en radikal antisemittisme og nasjonalisme, avvisning av demokratiet og sterkt hat mot kommunen. I 1921 ble Adolf Hitler partiets leder. Han brukte partiet til å styre landet som et nasjonalsosialistisk diktatur fram til mai 1945. Etter andre verdenskrig ble NSDAP og alle partiets sideorganisasjoner erklært som en forbrytersk organisasjon.