NORSK NASJONALFØLELSE

        Uenighet om hvorvidt nasjonalisme var sterkt o Norge før 1814.

        Det som var sikkert:

o   Stor økonomisk vekst på 1700-tallet

o   Folketall på 1 million var nesten på samme høyde som Danmark

o   Elite av embetsmenn

o   Rike Jernverkselgere

o   Trelasthandlere

o   De øvrige + Bønder vister at Norge en gang hadde vært et eget rike

 

        1700-tallet

        Ny oversettelse av Snorres kongesagaer

        Ble skrevet med vekt på vikingtid og middelalder – Norges storhetstid

o   Norsk odelsbonde ble hyllet for sin selvstendighet

o   Medlemmer av det Norske Selskab i København skrev patriotiske sanger

 

        De Fleste innen eliten

o   Ville ille løsrive seg fra Danmark

o   Men ville ha mer framtredende plass for Norge

o   Eget universitet

o   Eget bankvesen

 

        Unionsoppløsning Fra Danmark 1814

o   Utløste kombinasjon av Norsk patriotisme og opplysningstidenes ideer krav om selvstendighet og demokrati

o   Verken Kristian Fredrik eller Karl Johan hadde regnet med