Noen nordmenn tjener mye penger grunnet at de klarer å spekulere i hva og hvilke aksjer som øker mest. Under krigstid opplever noen få nordmenn at de tjener veldig mye, imens andre nordmenn derimot ikke tjener like mye. Nå ble forskjellene mellom fattig og rik synligere, og de sosiale motsetningene økte. Norge blir aldri kommunistisk og de blir aldri fullt ut nazistisk. Rikfolk kunne kjøpe alt de ønsket, mens arbeiderfamilier måtte kjempe for å skaffe seg det nødvendigste.