Homo sapiens, eller moderne mennesker, oppstod for omtrent 150.000 år siden i Afrika. Dette er basert på arkeologiske funn og genetiske analyser av menneskelige fossiler og DNA. Det finnes mange teorier om hvordan mennesker utviklet seg fra våre forfedre, men det er generelt enighet om at vi stammer fra en gruppe av hominider som oppstod i Afrika for omtrent 7-8 millioner år siden. Disse forfedrene hadde lignende kroppsbygning og atferd som våre egne, men skilte seg fra oss ved at de ikke hadde samme kognitive og sosiale evner. Mennesker spredte seg deretter fra Afrika og innvandret til andre deler av verden, og vi finner i dag mennesker på alle kontinenter.