Folk utvandret fra det greske fastlandet av ulike årsaker. Mange søkte seg til andre steder for å finne bedre levekår, for eksempel mer fruktbare jordbruksområder eller muligheter for handel. Noen utvandret også for å unnslippe krig, fattigdom eller politisk undertrykkelse.

De slo seg ned på ulike steder rundt Middelhavet, som Kypros, Kreta, Sør-Italia og Kyrenaika. De greske kolonistene grunnla også mange nye bystater og handelskolonier langs Middelhavet og svartehavet, som Kyrene, Tarentum og Olbia. Greske kolonier ble ofte sett på som en forlengelse av det greske fastlandet, og de delte en felles kultur, religion og språk med sine stammeforfedre.