Det er uklart hva som eksakt utkonkurrerte andre menneskearter, da det ikke finnes noen enkelt faktor som kan forklare hvorfor moderne mennesker overlever og andre menneskearter ikke gjorde det. Det er imidlertid mange teorier om hva som kan ha bidratt til at Homo sapiens sapiens ble den dominerende arten av menneskearter.

En teori er at Homo sapiens sapiens hadde en kognitiv fordel som gjorde at de kunne løse problemer på en mer effektiv måte enn andre menneskearter. Dette kan ha inkludert evnen til å lære gjennom observation og imitasjon, samt evnen til å utvikle og bruke verktøy og teknologi.

En annen teori er at Homo sapiens sapiens hadde en sosial fordel, som gjorde at de kunne samarbeide og organisere seg på en mer effektiv måte enn andre menneskearter. Dette kan ha inkludert evnen til å kommunisere med hverandre på en mer kompleks måte, samt evnen til å danne stabile sosiale grupper og samfunn.

En tredje teori er at Homo sapiens sapiens hadde en fysisk fordel, som gjorde at de kunne overleve i en rekke forskjellige miljøer. Dette kan ha inkludert evnen til å tilpasse seg til nye omgivelser og å utvikle nye strategier for å skaffe mat og overleve.

Det er mulig at en kombinasjon av disse faktorene bidro til at Homo sapiens sapiens utkonkurrerte andre menneskearter, selv om det fortsatt er mye vi ikke vet om hvordan dette skjedde.