Roma utvidet sin makt gjennom en rekke ulike faktorer. En av årsakene var at Roma hadde en stor og veltrent hær, og de var i stand til å erobre og kontrollere ulike områder gjennom sine militære seire. Roma utvidet også sin makt gjennom diplomatiske allianser og handel, og de var i stand til å utnytte sin økonomiske makt til å integrere andre områder inn i sitt rike.

Roma utvidet også sin makt gjennom sin form for regjering, som var basert på prinsippet om «civis Romanus sum» (jeg er en romersk borger). Dette prinsippet ga romerne rettigheter og beskyttelse under romersk lov, og det førte til at ulike områder ble integrert inn i Roma gjennom politiske allianser og militære erobringer. Roma utvidet også sin makt gjennom sin kultur og sitt språk, som ble spredt til ulike deler av riket gjennom koloniseringsprosesser og assimilering av lokale kulturer.