De allierte styrkene (Storbritannia, Frankrike og Polen) måtte trekke sine styrker ut av Norge i juni 1940 på grunn av den nederlandske, belgiske og franske kapitulasjonen. Etter at Tyskland hadde invadert og erobret Nederland, Belgia og Frankrike i løpet av kort tid, ble de allierte styrkene tvunget til å evakuere sine soldater fra Norge for å forsvare seg mot den tyske invasjonen i Vest-Europa.

En annen viktig årsak til at de allierte måtte trekke sine styrker ut av Norge, var at Tyskland hadde et større og mer velutstyrt militær enn de allierte, og at tyskerne hadde kontroll over luftrommet over Norge. Dette gjorde det vanskelig for de allierte styrkene å forsvare seg mot tyske angrep, og de ble tvunget til å trekke seg tilbake for å unngå å bli omringet og erobret.

Til slutt var en annen viktig årsak til at de allierte måtte trekke sine styrker ut av Norge, at de allierte ikke hadde noen form for solid støtte fra norske myndigheter eller befolkning. Dette gjorde det vanskelig for de allierte styrkene å få tilgang til forsyninger og logistisk støtte, og det ble til slutt avgjørende for at de måtte trekke seg tilbake.