De første høykulturene, eller sivilisasjonene, dukket opp langs elver fordi elver var en viktig ressurs for mennesker som drev jordbruk. Elver ga jordbrukerne vann til å dyrke jorden med, samt muligheter for fiske og transport. Elver bidro også til å skape stabile samfunn, da mennesker kunne bosette seg langs elvene og produsere sin egen mat.

Elver kan også ha bidratt til å skape komplekse samfunn ved at de tillot mennesker å kommunisere og handel med hverandre. Elver gjorde det mulig å transportere varer og ressurser mellom samfunn, noe som kan ha bidratt til økt sosial interaksjon og samarbeid.

Noen av de første høykulturene som oppstod langs elver, inkluderer sumeriske sivilisasjoner i Mesopotamia (nå Irak), egyptiske sivilisasjoner langs Nilen, og indusvalleysivilisasjoner i India og Pakistan. Disse sivilisasjonene spilte en viktig rolle i utviklingen av menneskeheten, og deres innflytelse kan fortsatt sees i kulturer og samfunn over hele verden i dag.