Det finnes ulike teorier om hvorfor Vestromerriket gikk under, mens Østromerriket bestod. En mulig årsak kan ha vært at Vestromerriket ble utsatt for en rekke ulike trusler, inkludert invasjoner fra barbarer, korstogene og interne konflikter. Vestromerriket ble også utsatt for en rekke naturkatastrofer, som for eksempel sykdommer og hungersnød, som kan ha bidratt til å svekke riket.

Østromerriket, på den annen side, hadde et mer stabilt og velfungerende byråkrati, og det var mindre utsatt for invasjoner og interne konflikter. Østromerriket hadde også en mer diversifisert økonomi, med en rekke ulike næringer som bidro til rikets velstand. Østromerriket hadde også en mer konsolidert militær makt, og det var i stand til å møte truslene som riket ble utsatt for på en mer effektiv måte.

I tillegg hadde Østromerriket en rekke ulike kulturelle og religiøse institusjoner som bidro til å knytte riket sammen, og det hadde en mer integrert struktur enn Vestromerriket. Alt i alt kan dette ha bidratt til at Østromerriket bestod, mens Vestromerriket gikk under.