Det er uklart hva som eksakt utløste økt krigføring i sivilisasjoner, men det er mulig at en rekke faktorer kan ha bidratt til dette. Noen av de mulige årsakene til økt krigføring i sivilisasjoner, inkluderer:

  1. Ressurskonflikter: Sivilisasjoner kan ha kommet i konflikt om viktige ressurser som land, vann, metaller eller handelsruter. Dette kan ha ført til at samfunnene kjempet om kontrollen over disse ressursene.
  2. Ideologiske konflikter: Sivilisasjoner kan ha hatt uenigheter om ideologi eller verdier, som kan ha ført til konflikt. Dette kan inkludere uenigheter om religion, politikk eller sosiale strukturer.
  3. Ekspansjon: Sivilisasjoner kan ha ønsket å ekspandere territorium eller øke sin innflytelse, noe som kan ha ført til krigføring.
  4. Defensiv krigføring: Sivilisasjoner kan ha vært nødt til å forsvare seg mot angrep fra andre samfunn.

Økt krigføring kan ha hatt alvorlige konsekvenser for samfunnene som ble rammet. Krig kan føre til død, ødeleggelse og fattigdom, og det kan også føre til sosiale og politiske endringer i samfunnet. Krig kan også føre til økt ulikhet og sosial urettferdighet, da det ofte er fattige og sårbare grupper som rammes hardest av konfliktene.