Francois Arouet Voltaire var uten tvil den mest berømte av opplysningsfilosofene i den franske opplysningstiden. Han var motarbeidet kirken, og kritiserte både kirken og politiske instutisjoner i hans korte essayer og artikler som ble utgitt i begynnelsen av opplysningstiden

Charles Montesquieu var med på å utforme det såkalte maktfordelingsprinsippet. Han mente at det bare var en måte å unngå maktmisbruk på, og det var ved å bli kvitt eneveldet og dele statens makt i tre deler. Disse tre delene burde ifølge han være den utøvende makten, den lovgivende makten og den dømmende makten. Men han støttet at kongen fortsatt skulle ha den utøvende makten, mens den lovgivende makten skulle gis til en folkevalgt forsamling. Domstolene skulle være alene om den dømmende makten. De tre delene som tilsammen ville utgjøre makten skulle være uavhengige av hverandre, men samtidig være i stand til å reagere med visse midler dersom noen av de andre delene gikk over grensene for hva de hadde lov til å gjøre.

Jean Jaques Rousseau mente at det er hos folket makten egentlig ligger, og et styre kan ikke kalles lovlig dersom det ikke bygger på folkeviljen. Det er denne tanken som kalles folkesuverenitetsprinsippet. Hans arbeid og meninger hadde stor betydning for den franske revolusjon, som kom 11 år etter hans død. 

Hvordan ser filosofene på kirken