Mussolini og hans fascistregjeme i Italia prøvde å skape «et romersk imperium» på Balkan gjennom en rekke invasjoner og okkupasjoner av land i regionen. Italiensk politikk på Balkan var i stor grad drevet av ideen om å gjenopplive det gamle romerske riket og å skape et nytt italiensk imperium i Europa.

Mussolini startet sin ekspansjon på Balkan ved å invadere Albania i 1939. Dette var et lite land med svakt militært forsvar, og italienerne lyktes raskt med å erobre landet og sette det under italiensk kontroll. Deretter førte Italia en rekke andre invasjoner og okkupasjoner på Balkan, inkludert invasjonen av Jugoslavia og Griekland i 1941. Disse invasjonene ble utført for å sikre Italias tilgang til råstoffer og for å utvide sitt militære nedslagsfelt.

Italiens invasjoner på Balkan ble imidlertid møtt med motstand fra lokale styrker og fra allierte styrker, og Italia lyktes ikke i å etablere et stabilt romersk imperium på Balkan. Tvert imot ble Italia tvunget til å trekke seg tilbake fra mange av sine erobringer etter at andre verdenskrig ble tapt, og Mussolinis forsøk på å skape et romersk imperium på Balkan endte i fiasko.