Keiserne i Roma holdt kontrollen over befolkningen gjennom en rekke ulike metoder. En av de viktigste metodene var å ha en stor og veltrent hær, som kunne brukes til å undertvinge opprør og krige mot fiender av riket. Keiserne hadde også en rekke ulike byråkratiske organer, som hadde ansvaret for å håndheve lov og orden og for å samle inn skatter og avgifter.

Keiserne holdt også kontrollen ved å bygge et nettverk av byer og provinser som var integrert i riket, og ved å etablere en rekke ulike institusjoner og kulturelle skikker som bidro til å knytte befolkningen sammen. Keiserne brukte også propaganda og ideologi for å styrke sin posisjon og legitimitet, og de bygget opp et kulturapparat som fremhevet deres gjerninger og idealer.