Japan førte en aggressiv politikk i 1930-årene ved å invadere og erobre land i Asia og Stillehavet. Landene som ble erobret inkluderte Kina, Korea, Taiwan og de russiske øyene i Nordøst-Stillehavet. Japan invaderte også Thailand og Vietnam, og etablerte et protektorat over denne regionen. Japan ble stadig mer militært aktiv og expansiv gjennom 1930-årene, og ble sett på som en trussel mot freden i Asia og Stillehavet. Dette førte til økende internasjonale konflikter og til slutt til andre verdenskrig.