Polisstatene ble styrt på ulike måter, avhengig av hvilken type regjering de hadde. I noen polisstatene var det en enkelt person eller en gruppe som hadde makten, for eksempel en diktator eller et militærkupp. I andre polisstatene var det en gruppe som hadde makten, for eksempel en kongefamilie eller en aristokratisk klasse. Noen polisstatene hadde også en form for demokratisk regjering, men denne demokratien var ofte beheftet med alvorlige restriksjoner, for eksempel ved at bare en liten del av befolkningen hadde stemmerett, eller at det var strenge restriksjoner på ytringsfriheten og organiseringen av politiske partier og grupper.