Den romerske republikken ble styrt av en rekke ulike organer. Det var to konsuler, som ble valgt av de frie mennene i Roma for en toårsperiode, og som hadde ansvaret for å lede staten og hæren. Det var også en rekke ulike rådgivende organer, som senatet, som besto av patrisiere (den aristokratiske eliteklassen) og som hadde ansvaret for å ta politiske beslutninger. Det var også en rekke ulike domstoler, som hadde ansvaret for å håndheve loven og rettskraft.

Det var også en rekke ulike politiske partier og grupper i den romerske republikken, og det var fri ytringsfrihet. Befolkningen i Roma ble også tildelt ulike sosiale klasser, og det var strenge restriksjoner på hva man kunne gjøre og hva man kunne eie avhengig av klasseskille.