Sumeriske sivilisasjoner oppstod i Mesopotamia (nå Irak) for omtrent 4000 år siden. Dette var verdens første høykultursamfunn, og det spilte en viktig rolle i utviklingen av menneskeheten. Sumererne gjorde mange viktige oppfinnelser og bidrog til å forme den moderne verden. Noen av de viktigste oppfinnelsene og bidragene fra sumererne inkluderer:

  1. Skriftsystem: Sumererne utviklet verdens første skriftsystem, kjent som cuneiform, som ble brukt til å nedtegne og lagre informasjon. Dette skriftsystemet ble senere videreført av andre sivilisasjoner i regionen.
  2. Matematikk: Sumererne utviklet en form for matematikk som ble brukt til å regne ut volum, masse og avstand. De utviklet også et system for tallsymboler som ble brukt til å telle og regne.
  3. Arkitektur: Sumererne utviklet avanserte bygningsteknikker, inkludert bruk av murverk og kilte duker, og de bygde store og imponerende bygninger som tempel og palasser.
  4. Landbruk: Sumererne utviklet en form for jordbruk som involverte å dyrke jorden ved hjelp av kunstig vanning, noe som ble kjent som såkallt vanningsjordbruk.
  5. Kunst og litteratur: Sumererne produserer også en rekke kunstverk og litterære verk, inkludert dikt, sagn og epiker. Disse verkene gir innsikt i sumerisk kultur og samfunn.