Vichy-regjeringen var en fransk regjering som ble dannet etter at Frankrike ble erobret av Tyskland under andre verdenskrig. Regjeringen, som ble ledet av statsminister Philippe Pétain, hadde sin sete i den lille byen Vichy i sentral-Frankrike, og den ble opprettet etter at den franske regjeringen hadde kapitulert for Tyskland i juni 1940.

Vichy-regjeringen førte en politikk som var preget av samarbeid med Tyskland og andre nasjonalsosialistiske land. Regjeringen støttet Tysklands krigsføring, og den bidro blant annet til å deportere jøder og andre minoriteter til konsentrasjonsleire i Tyskland og Øst-Europa. Regjeringen innførte også en rekke lover og forskrifter som styrket nasjonalsosialistisk ideologi og som skulle bidra til å svekke motstanden mot Tyskland og det nasjonalsosialistiske regime.

Vichy-regjeringen ble etter hvert kritisert av mange franskmenn for sin samarbeidsvilje med Tyskland, og den ble sett på som et kollaborativt regime som hadde svekket Frankrikes suverenitet og selvstendighet. Regjeringen ble til slutt avsatt etter at Frankrike ble befridd av de allierte styrkene i 1944, og den ble erstattet av en ny fransk regjering som var mer motstandsdyktig mot Tyskland.