Tyskland fikk hjelp fra en rekke stater under angrepet på Sovjetunionen i 1941, som ble kjent som Operation Barbarossa. Disse statene var en del av «Akselløsningen», en allianse av nasjonalsosialistiske stater som støttet Tyskland under andre verdenskrig.

Blant de viktigste stater som hjalp Tyskland under angrepet på Sovjetunionen, var Italia og Finland. Italia sendte en del tropper til Øst-Europa for å delta i kampene mot Sovjetunionen, og Finland gjorde det samme etter at Tyskland hadde hjulpet landet med å vinne den sovjetisk-finske vinterkrigen i 1940.

I tillegg hjalp flere mindre stater Tyskland under angrepet på Sovjetunionen, inkludert Rumensia, Ungarn, Kroatia og Slovakia. Disse statene støttet Tyskland med tropper og andre ressurser, og de bidro til å øke Tysklands militære styrke under kampanjen.

Til slutt hjalp også de tyske besettelsesmaktene i Øst-Europa, inkludert Polen, Tsjekkoslovakia og Nederland, Tyskland under angrepet på Sovjetunionen. De bidro med tropper og andre ressurser for å støtte Tysklands krigsføring mot Sovjetunionen.