Jordbruk og livet langs Nilen førte til en rekke viktige oppfinnelser og teknologiske fremskritt. Noen av de viktigste oppfinnelsene som kan spores tilbake til dette området, inkluderer:

  1. Såmaskin: Såmaskin ble oppfunnet i Egypt for omtrent 4000 år siden. Denne maskinen ble brukt til å plante og så frø automatisk, noe som gjorde jordbruket mer effektivt og produktivt.
  2. Konsentrert gjødsel: Egypterene utviklet også en form for konsentrert gjødsel, kjent som «kemet,» som ble brukt til å øke avlingene og forbedre jordkvaliteten.
  3. Papir: Papir ble oppfunnet i Egypt rundt 3000 år siden, og det ble senere videreført av andre sivilisasjoner. Papir gjorde det mulig å nedtegne og lagre informasjon på en mer effektiv måte enn tidligere skriftsystemer.
  4. Landtransport: Egypterene utviklet også avanserte transportsystemer, inkludert båter og vogner, som ble brukt til å transportere mennesker og varer.
  5. Medisin: Egypterene hadde en avansert medisin, og de utviklet mange avanserte medisinske teknikker og behandlinger. De utførte også kirurgiske inngrep og hadde en form for anestesi.
  6. Astronomi: Egypterene hadde en avansert kunnskap om astronomi, og de utviklet et kalendersystem som ble brukt til å spå om været og til å time jordbruket.