Fra keiserdømme (Keiser Vilhelm abdiserte) til RepublikkàWeimarrepublikken

Liberalister og sosialdemokrater måtte skrive under Versaillestraktaten

Tysklands straff: Betale erstatningerà132 milliarder mark i krigserstatninger for å begrense den tyske økonomiens vekst. Dette førte til en hyperinflasjon mellom 1921 og 1923 grunnet trykkingen av en enorm mengde sedler

Landområder måtte gis fra og ble overtattàSmå deler ble gitt over til Danmark, Polen, Tsjekkia, Belgia og Frankrike. Tysklands kolonier ble overtatt av andre allierte land 

Krigsskyld gikk over til Tyskland

Begrensning på alt av militære goderàØdeleggelse av alt av stridsvogner, luftvåpen og ubåtflåte.

En demilitarisering av tyske styrkeràKun en arme med 100000 soldater