Keiser Konstantin I gjorde en rekke viktige endringer i styret av riket. Han var den første keiseren som konverterte til kristendommen, og han innførte en rekke reformer som bidro til å styrke kristendommens posisjon i Roma. Konstantin innførte også en rekke administrative reformer, inkludert å etablere den såkalte Tetrarkiet, en struktur som delte riket inn i fire deler med hver sin keiser.

Konstantin flyttet også hovedstaden i riket fra Roma til Konstantinopel (nåværende Istanbul), og han gjorde Konstantinopel til den politiske og kulturelle sentrum i riket. Konstantin innførte også en rekke reformer av lovverket og skattesystemet, og han styrket den militære makten til riket. Konstantin ble også husket for sine religiøse reformer, som inkluderte å innføre toleranse for kristendommen og å føre til en rekke konsilier og kirkemøter som bidro til å fastsette kristendommens lære.