Versaillestraktaten var den formelle fredsavtalen som ble inngått etter første verdenskrig mellom de allierte og Tyskland, og den ble undertegnet i Versailles i Frankrike i 1919. Traktaten inneholdt en rekke bestemmelser som hadde betydning for Saar og Rhinland.

Saar:

  • Saarland, som var en industriell region i Tyskland, ble gjort til et såkalt mandatområde under League of Nations, med Frankrike som mandatmakt. Dette innebar at Frankrike hadde ansvaret for å administrere Saarland og sikre at regionen ble økonomisk utviklet.
  • Traktaten fastsatte også at Saarland skulle holde en folkeavstemning etter 15 år, der befolkningen kunne velge om de ønsket å forbli under fransk mandat, eller om de ønsket å bli en del av Tyskland igjen. Folkeavstemningen ble avholdt i 1935, og flertallet stemte for å bli en del av Tyskland igjen.

Rhinland:

  • Traktaten påla Tyskland å avstå de nordlige delene av Rhinland, som omfattet byene Koblenz og Düsseldorf, til Frankrike. Dette området ble gjort til et mandatområde under League of Nations, og Frankrike hadte ansvaret for å administrere det.
  • Traktaten fastsatte også at Tyskland ikke kunne ha noen militære styrker eller fortifikasjoner i Rhinland. Dette innebar at Tyskland ikke kunne etablere noen militære baser eller bygge noen fortifikasjoner i området, og at Tyskland også var forbudt å ha noen tropper i området.
  • Traktaten inneholdt også bestemmelser om at Tyskland skulle betale erstatninger til de allierte for krigsskader og andre økonomiske tap som hadde blitt påført de allierte under krigen. Disse erstatningene skulle betales gjennom en serie av betalinger over en periode på 30 år.