Perserkrigene var en serie kriger som ble ført mellom greske stater og det persiske riket i løpet av 500- og 400-tallet f.Kr. Krigene hadde sin begynnelse i at det persiske riket forsøkte å utvide sin makt til det greske fastlandet, men ble stanset av en koalisjon av greske stater som stod sammen i slaget ved Marathon i 490 f.Kr.

Perserkrigene fortsatte gjennom 400-tallet f.Kr., og de greske staterne fortsatte å stå sammen mot det persiske riket. Det ble ført flere store slag, som slaget ved Thermopylae og slaget ved Salamis, og de greske staterne vant en rekke seire. Perserkrigene endte til slutt med at den greske seierherren Leander innførte en periode med fred mellom de to parter.