Jordbrukssamfunn er samfunn der mennesker produserer mat gjennom å dyrke jorden og avle dyr. Dette skilte seg fra samfunn som var avhengige av jakt, fiske og samling for å skaffe mat.

Jordbruk begynte å utvikle seg for omtrent 10.000 år siden, og dette førte til en rekke endringer i menneskers samfunn og livsstil. Noen av de viktigste endringene som jordbruket førte til, inkluderer:

  1. Økt avhengighet av få matkilder: Jordbruket førte til at mennesker ble mer avhengige av få matkilder, da de dyrket enkelte planter og avlet dyr som deres hovedkilde til mat. Dette innebar at de måtte tilpasse seg enkelte miljøer og følge sesongmessige variasjoner i matproduksjon.
  2. Stabilisering av samfunn: Jordbruk førte til at samfunn ble mer stabile, da mennesker ikke lenger var nødt til å følge matkildene deres, men kunne bosette seg på ett sted og produsere sin egen mat. Dette førte til at samfunn ble større og mer komplekse, og det ble mulig å danne mer stabile sosiale strukturer.
  3. Økt spesialisering: Jordbruk førte til at mennesker begynte å spesialisere seg på ulike områder, da de kunne produsere mat i overflod og dermed ha tid til å utføre andre typer arbeid. Dette førte til at samfunn ble mer komplekse og at det ble mulig å danne klasser og arbeidsdeling.
  4. Økt kultur: Jordbruk førte til at mennesker hadde mer tid til å utføre andre aktiviteter enn å skaffe mat, og dette førte til at kulturen deres ble mer kompleks. Det ble mulig å danne kunst, musikk, litteratur og andre kulturelle uttrykk, og dette bidro til å forme samfunnene deres på nye måter.