Maginotlinjen var en systematisk festningslinje som byggdes av Frankrike mellom 1929 og 1940, med det formål å forsvare landet mot Tyskland. Den var oppkalt etter den franske statsministeren André Maginot, som var en av initiativtakerne til byggingen av festningslinjen. Maginotlinjen bestod av et nettverk av festningsverk, bunkers, tuneller og andre militære anlegg, og var ment å være en uoverstigelig barriere mot en eventuell tysk invasjon.

Festningslinjen strekte seg fra grensen til Luxembourg i vest til grensen til Sveits i øst, og dekket en langstrakt, geografisk svakt område i Frankrike. Maginotlinjen ble ansett for å være en av de mest avanserte festningslinjene i verden på den tiden, men den viste seg å være lite effektiv under andre verdenskrig, da tyskerne unngikk den ved å angripe gjennom Belgia og Luxembourg.