Münchenforliket, også kjent som «appeasement», var et avtale mellom Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Italia som ble inngått den 29. september 1938. Avtalen godkjente Tysklands annektering av Sudetenland, et område i Tsjekkoslovakia med mange tysktalende innbyggere. Avtalen ble inngått for å unngå krig mellom Tyskland og de andre europeiske landene, men den ble senere kritisert for å ha gitt Tyskland fritt leide til å fortsette sin aggressive ekspansjon.

Den tysk-sovjetiske ikkeangrepsavtalen, også kjent som Ribbentrop-Molotov-avtalen, var en avtale mellom Tyskland og Sovjetunionen som ble inngått den 23. august 1939. Avtalen omfattet en ikkeangrepspakt og en delelinje for Øst-Europa, og den ble inngått kort tid før Tyskland invaderte Polen, som utløste andre verdenskrig. Avtalen ble senere kritisert for å ha gitt Tyskland fritt leide til å invadere Polen, og for å ha hjulpet Tyskland med å forberede seg på invasjonen av Sovjetunionen.