Svar: ATP står for Adenosintrifosfat, og er molekylet som brukes til energi av alle celler.

Hva står ATP for?