Det var ulike faktorer som knyttet de greske folkene sammen. De delte en felles kultur, religion og språk, og de var også bundet sammen gjennom handel, kulturutveksling og politiske allianser. I tillegg var det en rekke greske stater som hadde formelle allianser, for eksempel gjennom Delianske forbundet.

De greske folkene var også knyttet sammen gjennom deres felles deltakelse i de olympiske lekene, som ble avholdt hvert fjerde år i den hellenistiske perioden. Olympiske lekene var en stor fest som ble sett på som en symbolsk forening av de greske folkene, og deltakerne kom fra mange ulike steder rundt Middelhavet.

Greske kolonier ble også ofte sett på som en del av det greske fastlandet, og de delte en felles kultur, religion og språk med sine stammeforfedre. Greske kolonier ble grunnlagt av ulike greske stater, og de var ofte sentrale i å knytte de greske folkene sammen gjennom handel, kulturutveksling og politiske allianser.