Sparta kjennetegnes som stat av sin strenge militærøvelse og dannelsen av en krigervalgkaste. Sparta var en oligarki, det vil si at makten lå hos en liten gruppe av menn som tilhørte den militære kasten. Staten ble styrt av to konger og en rådgivende samling av eldste, men den virkelige makten lå hos den militære kasten.

Sparta hadde en autoritær regjering, og det var strenge restriksjoner på ytringsfriheten og organiseringen av politiske partier og grupper. Befolkningen i Sparta ble også tildelt ulike sosiale klasser, og det var strenge restriksjoner på hva man kunne gjøre og hva man kunne eie avhengig av klasseskille.

Sparta var også kjent for sin strenge utdannelsespolitikk, der alle barn ble trent opp til å bli krigere fra de var unge. Sparta hadde også en stor hær, og landet var i stor grad avhengig av sin militære makt for å sikre sin posisjon som en av de ledende