Det som kjenne tegner polisstatene var små bystater med tilhørende jordbruksområder. Og samfunnet ble organisert på en ny måte som førte til at flere mennesker fikk være med og styre. 

Hva kjennetegnet en polisstat