En polisstat kjennetegnes gjerne ved at staten har en sterk kontroll over befolkningen og dens handlinger, og at det finnes et omfattende politi- og sikkerhetsapparat for å opprettholde denne kontrollen. Polisstatene var også ofte preget av diktatur, undertrykkelse og manglende respekt for individuelle rettigheter og friheter. Polisstatene kjennetegnes også ofte av en sterk statlig kontroll over media, utdannelsessystemet og økonomien, samt restriktive immigrasjonsregler og andre tiltak som skal hindre fri flyt av mennesker og ideer.