Aten kjennetegnes som stat av sin demokratiske regjering og sin kulturelle og intellektuelle betydning. Aten var en storbystat som lå ved kysten av Attika, og den var sentrum for den greske kultur, politikk og handel.

Aten ble styrt av en form for demokratisk regjering, der alle medborgere over 18 år hadde stemmerett. Det var også et omfattende rådgivende organ kalt «Ekklesia», som besto av alle medborgere over 18 år, og som hadde ansvaret for å ta politiske beslutninger. Det var også en rekke ulike rådgivende organer og domstoler som hadde ulike ansvarsområder.

Aten hadde også en rekke ulike politiske partier og grupper, og det var fri ytringsfrihet. Det var også en rekke ulike kulturelle og intellektuelle aktiviteter, som teater, filosofi og kunst, som blomstret i Aten under denne perioden.