En sivilisasjon kan defineres som et høykultursamfunn med en kompleks og avansert kultur, samfunnsstruktur og teknologi. Noen av de kjennetegnene som ofte forbindes med sivilisasjoner, inkluderer:

  1. Avansert samfunnsstruktur: Sivilisasjoner har ofte komplekse samfunnsstrukturer, med klasser, arbeidsdeling og specialisering. Det kan også være formell regjering og administrasjon, og samfunnet kan være organisert rundt klostre, tempel eller statlige institusjoner.
  2. Avansert teknologi: Sivilisasjoner har ofte utviklet avansert teknologi, inkludert verktøy, bygninger, transportmidler og kommunikasjonssystemer.
  3. Kultur: Sivilisasjoner har ofte en kompleks kultur, med kunst, litteratur, musikk og andre kulturelle uttrykk.
  4. Skriftsystem: Sivilisasjoner har ofte utviklet et skriftsystem, noe som gjør det mulig å nedtegne og lagre informasjon, samt kommunisere med hverandre på en mer kompleks måte.
  5. Urbanisering: Sivilisasjoner har ofte en høy grad av urbanisering, med store byer som fungerer som sentre for handel, kultur og administrasjon.
  6. Religiøs og filosofisk tenkning: Sivilisasjoner har ofte en kompleks religiøs og filosofisk tenkning, med et sett av verdier og overbevisninger som påvirker samfunnets struktur og atferd.

Det er verdt å merke seg at ikke alle sivilisasjoner vil ha alle disse kjennetegnene, og at sivilisasjoner kan være svært forskjellige fra hverandre.