Svar: Symbolet for sølv er Ag. 

Hva er symbolet for sølv?