Definisjon på motkultur er det som stor mot kulturen ellers i samfunnet. Hoved kulturen i Norge i 1814 var det danske. Alt med Danmark var elitistisk, universitetet og å bo i byen. Det oppsto motkultur mot det elitistiske og man mente at det gikk mot den opprinnelige kulturen. DET NORSKE.

Hva er en motkultur