Dolkestøtslegenden (stabbing). Stukket i ryggen uten av du vet det. Hitler bruker dette som en historie for å få frem at Tyskland ble dolket i ryggen under 1. verdenskrig. Dermed ønsker han å legge skylden på de menneskene som var imot/med Tyskland under første verdenskrig. Han mener at jøder, sosialdemokrater, marxister, kommunister og mange folk går imot Tyskland under 1. verdenskrig, og ikke hjelper de. Karl Marx er både marxist og jøde. Han er dermed en mann som tyskerne går etter.