På samme måte som det kom flere partier, var det demokratisk med motkultur fordi folk gjorde opprør mot det etablerte. Det det kom flere meninger og flere meninger = demokratisk. Motkulturen bidro til at det kunne eksistere andre stemmer enn hoved kulturens stemmer.

Hva er demokratisk med motkultur